Glimt fra studietur til Nederland

Prosjektgruppa i Kompetent var i siste uke av september på reise i Nederland. Prosjektmøter ble kombinert med besøk på både gårdsbruk og innovasjonssenter for ...... Les mer

Ulike bønder trenger ulik rådgiving

Variasjon i ambisjoner og driftsmåter hos bønder skaper ulik etterspørsel etter rådgiving. Dette er en av konklusjonene i en studie utført av forskere ...... Les mer

Erfaringer med mentorer i landbruket

– Et av hovedfunnene våre er at stort fokus på produksjon og produksjonsforbedringer kan overskygge den personlige utviklingen og opptreningen av evnen til ...... Les mer

Masteroppgave: Fjernrådgivning

For at samarbeidsverktøy skal bli en større del av fjernrådgivningen i TINE bør det satses mer på området opplæring i teknologibruk, slik at både rådgiver ...... Les mer

Mye å gå på for å styrke kompetansen

Andelen bønder med landbruksutdanning øker, men bøndene er i varierende grad fornøyd med rådgivingen de betaler direkte for. Dette viser tall fra Trendundersøkelsen ...... Les mer

Masteroppgave: Innovasjon på gårdsnivå

Nye idéer og innovasjon på gårdsnivået springer gjerne ut fra en tett kontakt i bøndenes sosiale nettverk, hvor også rådgivere har en viktig rolle. Dette viser ...... Les mer

Hva er utfordringene for rådgiveren?

Å være rådgiver i jordbruket er krevende. Det trengs både fagkunnskap og kompetanse om behandling av folk. Prosjektgruppa hadde samling 10. mai 2016 ...... Les mer