Portrettbilde av Renate Marie Butli Hårstad

Renate Marie Butli Hårstad

Forskningsassistent, RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning

E-post: renate.harstad@ruralis.no

Margrete Haugum

Prosjektmedarbeider og seniorforsker, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

E-post: margrete.haugum@tfou.no

Kåre Oskar Larsen

Kåre Oskar Larsen

Prosjektmedarbeider og avdelingsdirektør, Norsk landbruksrådgivning

E-post: kare.oskar.larsen@nlr.no