Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøene:

  • RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning tidl. Norsk senter for bygdeforskning (søker og prosjektansvarlig)
  • NIBIO (tidl. NILF)
  • Universitetet i Oslo
  • Praxes AS
  • Trøndelag Forskning og Utvikling, TFoU

Prosjektet vil også dra nytte av anerkjente forskere fra Nederland og Sveits. Næringsutøvere er sterkt representert i prosjektet både gjennom medfinansiering og ikke minst gjennom betydelig arbeidsinnsats i pilotprosjektene.

Næringspartnere er:

  • TINE
  • Nortura
  • Norsk landbruksrådgiving
  • Felleskjøpet Agri
  • Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket

I tillegg bidrar fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (nå Trøndelag Fylkeskommune) med finansiering.