Foto: Colourbox

Innovasjon krever samspill mellom bønder, rådgiving og forskning

9. februar 2018

Nyere forskning på innovasjon i jordbruket viser til at samhandling og kommunikasjon er avgjørende for å få til vellykkede innovasjoner. Dette går fram …

Les mer »
Bønder og ku på beite

Faktaark 6/2017 – Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder

30. januar 2018

Egil Petter Stræte, Alexander Zahl-Thanem Faktaark 6/2017 – Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder  

Les mer »
COLOURBOX1040148

Rådgiving til bonden – et innspill om behov og utfordringer

30. januar 2018

Egil Petter Stræte Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035  

Les mer »
Foto: Colourbox

Achieving best-fit configurations through advisory subsystems in AKIS: case studies of advisory service provisioning for diverse types of farmers in Norway

30. januar 2018

Klerkx, Laurens, Egil Petter Stræte, Gunn-Turid Kvam, Eystein Ystad & Renate Marie Butli Hårstad (2017): The Journal of Agricultural Education and Extension DOI: …

Les mer »

Praksisferdighetene spiller en rolle i teoriutveksling

6. november 2017

Praktisk innsikt i gårdsdrift og personlig kjennskap til gårdsbruket er viktig for at rådgiver og grønnsaksbonde skal snakke samme språk.

Les mer »

Sosiale strukturer og makt – norske bønder på Facebook

30. oktober 2017

Gjennom en Facebook-gruppe med 2.700 medlemmer har man en kanal hvor enkelte aktører utøver stor innflytelse i det norske melkebondemiljøet.

Les mer »

Rådgiving og jordbrukspolitikk i Sveits

10. oktober 2017

Sveitsisk jordbruksrådgiving møter mange av de samme utfordringene som rådgivere i Norge gjør. Dette er et av inntrykkene som sitter igjen etter en …

Les mer »

Tilpasset rådgiving satt i system

1. juni 2017

Ulike typer bønder nås best med tilpasset rådgiving. Rådgiverorganisasjoner setter denne tilpassingen i system og lager ordninger. I en nylig publisert artikkel i …

Les mer »

Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder

31. mai 2017

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk …

Les mer »

Nabobønder er viktigste kunnskapskilde

11. april 2017

Uformelle kanaler for kunnskapsutveksling er viktigere for bøndene enn de formelle, viser en ny undersøkelse. Å tilegne seg kunnskap om de mange elementene …

Les mer »

Kunnskap er innvevd i daglig arbeid

18. februar 2017

– Kunnskap er innvevd i produksjonen, i daglige husholdsaktiviteter, i bondens nettverk og i jordbrukets kunnskapssystem, sier seniorforsker Jostein Vik. Kunnskap er ikke …

Les mer »

Lærende organisasjon

8. februar 2017

– Organisasjoner må aktivt bygge en kapasitet for at de skal oppnå vedvarende læring, sa Roger Klev fra Praxes AS i et foredrag …

Les mer »