Veksttid

Bruk av film i rådgiving

19. februar 2019

Korte filmsnutter kan være effektiv formidling av kunnskap. Her kan du se korte innlegg om veksttid, økonomi i vekstskifte, moldinnhold og jordstruktur, samt …

Les mer »

Bønder etterlyser utfordringer av rådgiverne

25. oktober 2018

Tilbakemeldinger fra bønder viser at møtet med rådgiveren ofte tar opp det samme om og om igjen, år etter år. Det fireårige prosjektet …

Les mer »
Foto: Colourbox

Innovasjon krever samspill mellom bønder, rådgiving og forskning

9. februar 2018

Nyere forskning på innovasjon i jordbruket viser til at samhandling og kommunikasjon er avgjørende for å få til vellykkede innovasjoner. Dette går fram …

Les mer »
Bønder og ku på beite

Faktaark 6/2017 – Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder

30. januar 2018

Egil Petter Stræte, Alexander Zahl-Thanem Faktaark 6/2017 – Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder  

Les mer »
COLOURBOX1040148

Rådgiving til bonden – et innspill om behov og utfordringer

30. januar 2018

Egil Petter Stræte Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035  

Les mer »
Foto: Colourbox

Achieving best-fit configurations through advisory subsystems in AKIS: case studies of advisory service provisioning for diverse types of farmers in Norway

30. januar 2018

Klerkx, Laurens, Egil Petter Stræte, Gunn-Turid Kvam, Eystein Ystad & Renate Marie Butli Hårstad (2017): The Journal of Agricultural Education and Extension DOI: …

Les mer »

Praksisferdighetene spiller en rolle i teoriutveksling

6. november 2017

Praktisk innsikt i gårdsdrift og personlig kjennskap til gårdsbruket er viktig for at rådgiver og grønnsaksbonde skal snakke samme språk.

Les mer »

Sosiale strukturer og makt – norske bønder på Facebook

30. oktober 2017

Gjennom en Facebook-gruppe med 2.700 medlemmer har man en kanal hvor enkelte aktører utøver stor innflytelse i det norske melkebondemiljøet.

Les mer »

Rådgiving og jordbrukspolitikk i Sveits

10. oktober 2017

Sveitsisk jordbruksrådgiving møter mange av de samme utfordringene som rådgivere i Norge gjør. Dette er et av inntrykkene som sitter igjen etter en …

Les mer »

Tilpasset rådgiving satt i system

1. juni 2017

Ulike typer bønder nås best med tilpasset rådgiving. Rådgiverorganisasjoner setter denne tilpassingen i system og lager ordninger. I en nylig publisert artikkel i …

Les mer »

Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder

31. mai 2017

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk …

Les mer »

Nabobønder er viktigste kunnskapskilde

11. april 2017

Uformelle kanaler for kunnskapsutveksling er viktigere for bøndene enn de formelle, viser en ny undersøkelse. Å tilegne seg kunnskap om de mange elementene …

Les mer »