Praktisk innsikt i gårdsdrift og personlig kjennskap til gårdsbruket er viktig for at rådgiver og grønnsaksbonde skal snakke samme språk.

Kari Mostraum
Kari Mostraum

Det viser en masteroppgave om spesialisert rådgivning av grønnsaksbønder av Kari Mostraum. Mostraum har levert oppgaven ved UiO, og har skrevet oppgaven i samarbeid med Kompetent bonde prosjektet til Bygdeforskning.

Rådgiveren i casestudiet ser på seg selv som en mellomperson mellom bøndenes praktiske arbeid og teoretiske fagkunnskaper. Viktigheten av praktiske ferdigheter trekkes frem som viktig for å kunne kommunisere effektivt med bøndene.

– Ut fra data i denne case-studien ser det ut til at rådgiver er aktivt interessert i forskningsbasert kunnskap i arbeidet sitt, står det i oppgaven.

Et annet funn i studien, som er skrevet innenfor studieretninga Kommunikasjon, design og læring, er at internasjonale kontaktnettverk er viktig for både bønder og rådgiver.

– Hagebruket er, som rådgiver sier, et svært lite miljø i Norge, med få aktører og få fagpersoner. Dette er nok en av faktorene til hvorfor nettverkene til blant annet Danmark er viktige både for rådgiver og bonden, står det i oppgaven.

Du kan lese hele oppgaven her.

Tekst: Fredrik Kampevoll