Korte filmsnutter kan være effektiv formidling av kunnskap. Her kan du se korte innlegg om veksttid, økonomi i vekstskifte, moldinnhold og jordstruktur, samt om effekt av forgrøder.

 

I prosjektet Kompetent bonde ble det utført flere piloter for å forsøke ut ulike metoder og verktøy i rådgivinga. I en av pilotene ble gjort forsøk med å gjøre videoopptak fra informasjonsmøter hvor rådgiver holder innlegg for bønder. Opptakene ble senere redigert og lagt ut på YouTube slik at alle interesserte kan finne dem. På denne nettsida kan du se videosnuttene.

Filmene er laget av Norsk landbruksrådgiving Trøndelag og Raw North Films. Håvard Hanger fra Landbruksrådgivinga forteller på videoene. Arbeidet er utført i et samarbeid mellom Grønn forskning og prosjektet Kompetent bonde. Fra prosjektet har særlig Kirsti Haave Myran i Grønn Forskning og forsker Margrete Haugum ved Trøndelag Forskning og Utvikling har vært involvert.

Tidligere har Øyvind Mejdell Jakobsen og Borgny Grande deltatt i pilotarbeidet for Grønn Forskning. Eystein Ystad fra NIBIO har være ansvarlig for alle pilotene i forskningsprosjektet og har bistått piloten Grønn Forskning.

 

Veksttid

Økonomi i vekstskifte

Moldinnhold og jordstruktur

Effekt av forgrøder