Type Fil Forfatter(e)
Faktaark 6/2017 Faktaark 6/2017 – Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder Egil Petter Stræte, Alexander Zahl-Thanem
Rapport 10/2014 Rapport 10/2014 – Rådgiving til bonden – et innspill om behov og utfordringer  Egil Petter Stræte
 Artikkel Achieving best-fit configurations through advisory subsystems in AKIS: case studies of advisory service provisioning for diverse types of farmers in Norway Klerkx, Laurens, Egil Petter Stræte, Gunn-Turid Kvam, Eystein Ystad & Renate Marie Butli Hårstad (2017): The Journal of Agricultural Education and Extension DOI: 10.1080/1389224X.2017.1320640
 Artikkel A-11/17 Embedded competence: A study of farmers’ relation to competence and knowledge Jostein Vik, Egil Petter Stræte

Paper at the 11th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Network

 Masteroppgave
Studie om kommunikasjon, kunnskap og læring
 Kari Mostraum
 Masteroppgave Sosiale strukturers innvirkning på kunnskapsdeling i små grupper. Case melkekubønder på Facebook  Mette Bugge Bergsund
 Faktaark 5/2017 Fakaark 5/2017 – Nabobønder er viktigste kunnskapskilde  Egil Petter Stræte, Alexander Zahl-Thanem
 Presentasjon Embedded competence: A study of farmers’
relation to competence and knowledge
 Jostein Vik, Egil Petter Stræte
 Rapport Informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning. TFoU-rapport 2016:22  Margrethe Haugum
 Paper Achieving best-fit in Norway: Challenges for advisory services to offer relevant advice to various types of farmers. Stræte, E.P, L. Klerkx, G.T Kvam, E. Ystad, R- Hårstad. 2016

Paper presentert på IFSA-konferanse 12.-15. juli 2016, Harper Adams University, England.

 Dagens gjest Kultur og tillit

kultur-og-tillit-14-09-2016

 Egil Petter Stræte
 Masteroppgave  Fjernrådgivning André Verheugen Hvidsten
 Notat  Egil Petter Stræte
 Masteroppgave

Innovasjon på gårdsnivå

 Natalia Pineguina
 Paper Farmer mentoring in Norway – How do different mentoring approaches improve entrepreneurial skills?   Haugum, M., Klerkx, L. og Kvam, G-T. 2016
 Rapport R2/18 Kompetanse og rådgiving i jordbruket Egil Petter Stræte, Renate Marie Butli Hårstad, Eyvind Ystad,  Gunn-Turid Kvam, Anders Mørch, Roger Klev, Margrethe Haugum
Rapport R1/18 Rådgivning i landbruket – en casestudie Gunn-Turid Kvam, Egil Petter Stræte
NIBIO-Rapport Vol. 6 Nr. 88 2020 Utprøving av nye rådgivingsmetoder i
jordbruket – resultater fra fire pilotstudier
Eystein Ystad, Egil Petter Stræte, Gunn‐Turid Kvam, Margrete Haugum
Norsk institutt for bioøkonomi, Ruralis – Institutt for rural‐ og regionalforskning, Trøndelag Forskning
og Utvikling