Kontaktinfo

Egil Petter Stræte
Prosjektleder

RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning (tidl. Norsk senter for bygdeforskning)

E-post: post@ruralis.no
Tlf: 416 38 118
Org. nr: 982890535 MVA

Postadresse:

Universitetssenteret Dragvoll
N-7491 Trondheim

Besøksadresse:

Idrettssenteret Dragvoll
Loholt Alle 81
N-7049 Trondheim