Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

TINE

Norsk landbruksrådgivning (NLR)

Nortura

Felleskjøpet Agri

Midt-norsk samarbeidsråd (Grønn forskning)

Universitetet i Oslo (egeninnsats)

Fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag