Mer effektivt kunnskapssystem for økt innovasjon i norsk jordbruk

SISTE NYTT

Veksttid

Bruk av film i rådgiving

Av Odd Roger Langørgen | 19. februar 2019

Korte filmsnutter kan være effektiv formidling av kunnskap. Her kan …

Les mer »

Bønder etterlyser utfordringer av rådgiverne

Av Odd Roger Langørgen | 25. oktober 2018

Tilbakemeldinger fra bønder viser at møtet med rådgiveren ofte tar …

Les mer »
Foto: Colourbox

Innovasjon krever samspill mellom bønder, rådgiving og forskning

Av Odd Roger Langørgen | 9. februar 2018

Nyere forskning på innovasjon i jordbruket viser til at samhandling …

Les mer »
Foto: Colourbox

Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker

Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser, trygg norsk mat med høy kvalitet og konkurransekraft i hele verdikjeden er prioriterte forskningstema hos både næring og politiske myndigheter. For å oppnå dette kreves et velfungerende kunnskaps- og innovasjonssystem. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse.

Les mer »

Prosjektgruppa Kompetent Bonde 2014

Prosjektgruppa

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøene RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning (tidl. Norsk senter for bygdeforskning, søker og prosjektansvarlig), NIBIO (tidl. NILF), Universitetet i Oslo, NTNU og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Prosjektet vil også dra nytte av anerkjente forskere fra Nederland og Sveits.

Les mer »

VÅRE MÅLSETTINGER

Kunnskap

Framskaffe kunnskap om:

  1. Status for forskning om jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem.
  2. Bondens samhandling med sine veiledere.
  3. Bondens muligheter til å forbedre integrasjonen av forskningsbasert kunnskap med egen erfaringsbasert ekspertise.
  4. Bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen i et kunnskaps- og innovasjonssystem.
  5. Erfaringer med veiledningstjeneste i jordbruket i Nederland og Sveits.

Kompetanse

Styrke bondens kompetanse ved å utvikle, teste og implementere nye samarbeidsmodeller mellom bønder og veiledningstjeneste. Gjennom et samarbeid med fem store næringsaktører vil prosjektet gi både konkrete resultater og praktisk kunnskap om hvordan man kan få det til.

Utvikle

Utvikle forslag til strategi og tiltak som kan styrke bønders kompetanse gjennom å omsette forskningsbasert kunnskap til praksis.