Kompetanseutvikling i rådgiving overfor bønder – formidling av funn fra prosjektet Kompetent bonde

 

Onsdag 6. juni 2018, kl 09:30-15:15

Sted: Nortura, Lørenveien 37, Oslo

Frist for påmelding 29. mai. Begrenset med plasser – de første til mølla er sikret plass.

>> Påmelding her <<

Møteleder: Harald A. Lein, Ruralis

Program

(pr. 09.05.2018)

09:00 Kaffe og mingling

09:30 Velkommen

 • Harald A. Lein, Ruralis, styreleder for prosjektet Kompetent bonde
 • Asgeir Svendsen, Nortura

Funn fra prosjektet

 • Rådgiveren – en del av jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem, ved Egil Petter Stræte, Ruralis, prosjektleder for Kompetent bonde
 • Funn fra studier av rådgiversituasjoner i rådgiverorganisasjoner, ved Gunn-Turid Kvam, Ruralis
 • IKT ved fjernrådgiving, ved Anders Mørch, Universitetet i Oslo
 • Kommentar, ved Kåre Oskar Larsen, Norsk Landbruksrådgiving

Spørsmål fra salen

10:45 Pause

 • Resultater fra fire piloter med nye rådgivingsmetoder, ved Eystein Ystad, NIBIO
 • Erfaringer med IKT i grupperådgiving, ved Anders Mørch, Universitetet i Oslo
 • Kommentar, ved Asgeir Svendsen, Nortura

Spørsmål fra salen

Vegen videre

 • Hvordan jobbe i forskningsprosjekt og få nytte ut av det for rådgivere og bønder? Ved Bjørn Gunnar Hansen, Tine
 • Forslag til tiltak, ved Egil Petter Stræte, Ruralis

Spørsmål og kommentarer fra salen

12:00 Lunsj

13:00

 • Kahoot om rådgiving i norsk landbruk, ved Eystein Ystad, NIBIO
 • Kompetent rådgiver? Krav til framtidas rådgivere. Ved Ole Christen Hallesby, veivalgsrådgiver for bønder

Spørsmål fra salen

Pause

Paneldebatt

Hva kan vi lære av det vi har hørt, og hvordan kan vi følge opp? Hvordan skal vi bruke lærdommen?

Panel bestående av:
Tine: Tone Roalkvam
Norsk Landbruksrådgiving: Jakob Simonhjell
Felleskjøpet Agri: Bjarne Holm
Nortura: Karin Marie Røhne
Grønn forskning: Lars Morten Rosmo

Panelleder: Roger Klev, Praxes

Avrunding

15:15 Slutt

>> Påmelding her <<

Last ned program her: Program seminar 6. juni 2018 Kompetent bonde

 

Plansjer fra seminaret:

Gunn-Turid Kvam Kompetent bonde 06.06.2018

Ole Chr Hallesby Kompetent rådgiver print

Eystein Ystad 2018.06.06 Presentasjon piloter Kompetent bonde Nortura Oslo EYS

Egil Petter Stræte Kompetent bonde AKIS 06.06.2018

Egil Petter Stræte Forslag tiltak Kompetent bonde 06.06.2018

Bjørn Gunnar Hansen Presentasjon_Kompetent bonde_06_06

Anders Mørch KB-Seminar-6juni-IKT-fjernrådgivning

Anders Mørch KB-Seminar-6juni-Grupperådgivning-IKT-Nortura