Egil Petter Stræte, Alexander Zahl-Thanem

Faktaark 6/2017 – Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder