Gjennom en Facebook-gruppe med 2.700 medlemmer har man en kanal hvor enkelte aktører utøver stor innflytelse i det norske melkebondemiljøet.

Kommentarfeltene til den studerte facebookgruppa viser at enkelte bønder har stor innvirkning på hvordan gruppa samhandler. Det viser masteroppgaven til Mette Bergsund, som har skrevet oppgaven i samarbeid med prosjektet Kompetent bonde. Oppgaven er utført ved Universitetet i Oslo.

Dataene viser at den mest sentrale aktøren, omtalt som “administrator 1” har innflytelse på de andre medlemmene og påtar seg en rådgivende rolle. Denne innflytelsen ble beregnet ved hjelp av en kombinasjon av metodene sosial nettverksanalyse og interaksjonsanalyse.

– Denne aktøren har den høyeste mellomleddsentraliteten i nettverket og bruker sin posisjon til å spre og blokkere informasjonen aktøren besitter sett ut ifra hans kompetanse og ekspertise. Aktøren styrer også informasjonen til bestemte medlemmer og blokkerer den fra de resterende medlemmene i nettverket. Han fungerer derav som både brobygger og portvokter for informasjonsflyten i nettverket, står det i oppgaven

Analysene viser også at bøndenes lokasjon i facebook-nettverket har effekt på innflytelsen som utøves.

– Deltagere plassert i periferien med lave sentralitetsmål karakteriseres av å motta råd fra andre lokalisert mer sentralt i nettverket. Når perifere deltagers innlegg blir plukket opp fra sentrale deltakere synes disse å få mer respons og det kan føre til lange tråder, står det i konklusjonen.

Her kan du lese hele oppgaven.

Tekst: Fredrik Kampevoll

Illustrasjonsbilde: Privat/Fredrik Kampevoll