Kunnskap er innvevd i daglig arbeid

18. februar 2017

– Kunnskap er innvevd i produksjonen, i daglige husholdsaktiviteter, i bondens nettverk og i jordbrukets kunnskapssystem, sier seniorforsker Jostein Vik. Kunnskap er ikke …

Les mer »

Lærende organisasjon

8. februar 2017

– Organisasjoner må aktivt bygge en kapasitet for at de skal oppnå vedvarende læring, sa Roger Klev fra Praxes AS i et foredrag …

Les mer »
bok

Forskning utilgjengelig for praktikere

6. februar 2017

Mange potensielle brukere av forskning opplever at kunnskapen er vanskelig tilgjengelig. Standardiserte prosjektomtaler, bedre informasjonskompetanse og opprettelse av et digitalt populærvitenskapelig arkiv foreslås …

Les mer »

Veilederen mellom barken og veden

3. oktober 2016

Rådgiveren har utfordringer når hun eller han på den ene siden skal være en støtte for bonden og på den andre siden også må sikre sin …

Les mer »

Glimt fra studietur til Nederland

3. oktober 2016

Prosjektgruppa i Kompetent var i siste uke av september på reise i Nederland. Prosjektmøter ble kombinert med besøk på både gårdsbruk og innovasjonssenter for …

Les mer »

Store muligheter med IKT i jordbruket

19. september 2016

Det ligger store muligheter for å ta bruk IKT til nye oppgaver i jordbruket, og Norge ligger godt an til å være i …

Les mer »

Ulike bønder trenger ulik rådgiving

26. august 2016

Variasjon i ambisjoner og driftsmåter hos bønder skaper ulik etterspørsel etter rådgiving. Dette er en av konklusjonene i en studie utført av forskere …

Les mer »

Erfaringer med mentorer i landbruket

25. august 2016

– Et av hovedfunnene våre er at stort fokus på produksjon og produksjonsforbedringer kan overskygge den personlige utviklingen og opptreningen av evnen til …

Les mer »

Masteroppgave: Fjernrådgivning

24. august 2016

For at samarbeidsverktøy skal bli en større del av fjernrådgivningen i TINE bør det satses mer på området opplæring i teknologibruk, slik at både rådgiver …

Les mer »

Mye å gå på for å styrke kompetansen

9. juli 2016

Andelen bønder med landbruksutdanning øker, men bøndene er i varierende grad fornøyd med rådgivingen de betaler direkte for. Dette viser tall fra Trendundersøkelsen …

Les mer »

Masteroppgave: Innovasjon på gårdsnivå

4. juli 2016

Nye idéer og innovasjon på gårdsnivået springer gjerne ut fra en tett kontakt i bøndenes sosiale nettverk, hvor også rådgivere har en viktig rolle. Dette viser …

Les mer »

Hva er utfordringene for rådgiveren?

11. mai 2016

Å være rådgiver i jordbruket er krevende. Det trengs både fagkunnskap og kompetanse om behandling av folk. Prosjektgruppa hadde samling 10. mai 2016 …

Les mer »