Prosjektgruppa i Kompetent var i siste uke av september på reise i Nederland. Prosjektmøter ble kombinert med besøk på både gårdsbruk og innovasjonssenter for melkeproduksjon.

Dairy Campus er en forsøksgård for melkeproduksjon tilrettelagt for forskning, arbeid med innovasjon, utdanning og kursvirksomhet. Nye bygninger var tatt i bruk i år og fortsatt var det innkjøring av de mange funksjonene som var tiltenkt gården. Bak etableringen står et partnerskap bestående av universitet, utdanning, det offentlige, industri og bondeorganisasjoner. Prosjektgruppa fikk både omvisning og innføring i virksomheten. De la vekt på at dette ikke skulle være en demonstrasjonsgård, men en kunnskapsgård hvor ulike interessenter og fagpersoner møtes og forhåpentligvis kan utvikle ny innsikt. Se mer her: https://www.dairycampus.nl/en/Home.htm

Omvisning ved Dairy Campus.
Omvisning ved Dairy Campus.

 

Sjølgående gjødselsuger under utprøving ved Dairy Campus.
Sjølgående gjødselsuger under utprøving ved Dairy Campus.
Fjøs for fôringsforsøk ved Dairy Campus.
Fjøs for fôringsforsøk ved Dairy Campus.

 

Gruppa var også på to gårdsbesøk. Hos Rondeel Ewijk foregikk eggproduksjon med 30 000 høner. Fire gårdsbruk inngikk i et franchiseselskap hvor de hadde samme driftsopplegg og salgskanaler. Hønene går i avdelinger med 3 000 i hver. De har tilgang til nattkvarter og dagkvarter, samt at de har forsøkt tilgang til friluft. De legger stor vekt på å gi innsyn og har åpent for besøk. De bruker også webkamera. Deres nettside: http://www.rondeeleieren.nl/locaties/ewijk/

Det andre gårdsbesøket gikk til en gård som hadde lagt opp til å sikre seg flere bein å stå på, multifunksjonell gård som det ble kalt. De drev økologisk melkproduksjon, grønn omsorg, gruppebesøk mv. Dette er et driftsopplegg som vi også kjenner i Norge. Deres nettside: http://dehooilanden.nl/

 

Besøk hos De Hooilanden.
Besøk hos De Hooilanden.

de-hooilanden-ungdyr-27-09-2016-16-20-39

Rondeel Ewijk.
Rondeel Ewijk.
Besøksvindu ved Rondeel Ewijk.
Besøksvindu ved Rondeel Ewijk.

 

Gruppa fra prosjektet Kompetent bonde.
Gruppa fra prosjektet Kompetent bonde.
Fra campus i Wageningen.
Fra campus i Wageningen.