Andelen bønder med landbruksutdanning øker, men bøndene er i varierende grad fornøyd med rådgivingen de betaler direkte for. Dette viser tall fra Trendundersøkelsen i 2016 som Bygdeforskning er i ferd med å ferdigstille.

Jordbruket er ei næring hvor kompetanse er viktig for blant annet å oppnå gode økonomiske resultater. Tallene fra denne undersøkelsen viser at det fortsatt er mye å gå på for å styrke kompetansen. Kompetanse er sammensatt av kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Noe kan læres gjennom utdanning, men mye må erfares. Det er samspillet mellom alt dette som utgjør den samla kompetansen hos bonde, rådgiver, forsker og andre som er knyttet til sektoren.

Det er utarbeidet et kort notat som viser enkelte utviklingstrekk knyttet til kompetanse, utdanning og rådgiving. Notatet kan du finne her: Kompetanse Trend 07.07.2016.