Det ligger store muligheter for å ta bruk IKT til nye oppgaver i jordbruket, og Norge ligger godt an til å være i fremste rekke her. Dette var noe av det som kom fram da prosjektet Kompetent bonde arrangerte sitt andre forum for rådgiving i jordbruket.

krijn-poppe
Krijn Poppe (foto Eystein Ystad)

Krijn Poppe var invitert til forumet som innleder. Han er for tiden forskningsleder ved Wageningen Economic Research (kjent som LEI på nederlandsk). Han har lang fartstid som forsker. Han leder og deltar i ulike forskningsprogrammer for EU innen europeisk matindustri, IKT og innen forskningsinfrastruktur for mat og helse. I flere år har han vært med i ledelsen av SCARs (Standing Committee on Agricultural Research) strategiske arbeidsgruppe AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems). Han ga en oversikt over noen av de mulighetene innen IKT slik det ser ut i dag. Plansjene hans kan du se her: krijn-poppe-oslo-ict-and-akis

gunn-turid-kvam
Møteleder Gunn-Turid Kvam (foto Eystein Ystad)
kare-oskar-larsen-lett-fra-2015
Kåre Oskar Larsen la fram hvilke IKT-baserte tjenester Norsk landbruksrådgiving har. (foto fra 2015, EPS)
tone-roalkvam
Tone Roalkvam presenterte hvordan TINE Rådgiving arbeider med IKT og hva de ser for seg av muligheter. (foto Eystein Ystad)
erland-kjesbu-red
Erland Kjesbu presenterte Landbrukets dataflyt. (foto Eystein Ystad)

 

dataflyt
Landbrukets Dataflyt

 

 

 

 

 

 

Prosjektforumet, som hadde et tredvetalls påmeldte, ble arrangert hos TINE som er en av næringspartnerne i prosjektet. Deltakerne fikk etter samlinga anledning til å delta på omvisning ved meierianlegget TINE Meieriet Oslo på Kalbakken.

Plansjene fra innleggene:

Kåre Oskar Larsen: kare-oskar-larsen-nlr-presentasjon-kompetent-bonde-080916

Tone Roalkvam: tone-roalkvam-tine-kompetent-bonde_160908

Erland Kjesbu: erland-kjesbu-2016-09-08-kompetent-bonde-dataflyt-og-radgivning