– Et av hovedfunnene våre er at stort fokus på produksjon og produksjonsforbedringer kan overskygge den personlige utviklingen og opptreningen av evnen til egen problemløsing som kjennetegner et mentorprogram, sier Margrete Haugum fra Trøndelag Forskning og Utvikling. Hun presenterte nylig en studie hun har utført sammen med Gunn-Turid Kvam fra Bygdeforskning og Laurens Klerkx fra Wageningen i Nederland. Studien ble presentert på konferansen 12th International Farming Systems Association (IFSA) European Symposium ved Harper Adams University i England 12.-15. juli i år.

Studien baserer seg på på to norske mentorprogrammer: Kompetanseløft trøndersk landbruk og Felleskjøpets ordning Ung bonde.

Margrete Haugum presenterer på IFSA-konferanse i England.
Margrete Haugum presenterer på IFSA-konferanse i England.

Du kan lese mer om dette i nyhetsoppslag på TFoUs nettside.

Referanse: Haugum, M., Klerkx, L. og Kvam, G-T. 2016. Farmer mentoring in Norway – How do different mentoring approaches improve entrepreneurial skills? Paper presentert på The 12th European IFSA Symposium, 13.-15. juli 2016. Harper Adams University, Shropshire, England.

Paperet kan du lese her: IFSA2016_Full_Papers_Haugum et al_final_version