Kan vi lære noe av Nederland og Sveits når det gjelder kompetanse og rådgiving i jordbruket?

Det var noe av det som var temaet på den første internasjonale prosjektsamlinga i Kompetent bonde, 30. september og 1. oktober 2015 i Trondheim. I tillegg til de norske forsknings- og næringspartnerne var også to internasjonale forskningspartnere med på samlinga. Fra Wageningen UR i Nederland deltok Laurens Klerkx og fra Agriscope i Sveits deltok Markus Lips. Samlinga startet med at Laurens og Markus fikk en kort innføring i norsk jordbruk gjennom et gårdsbesøk på Byneset.

2015-09-30 09.59.26 2015-09-30 10.29.10 2015-09-30 10.59.48 2015-09-30 14.43.35-1 2015-09-30 14.44.00 2015-09-30 14.44.24 2015-09-30 14.44.36 2015-09-30 16.04.35 2015-09-30 16.43.04 2015-09-30 17.02.10

Forholdene mellom de tre deltakende landene, Norge, Nederland og Sveits, er ulike. Rådgiving og kunnskapssystem er også organisert forskjellig. Det er likevel noen felles utfordringer knyttet til å være kompetent både som bonde og som bondens medspiller, og videre i hvordan man kan få til en bedre kunnskapsflyt mellom alle aktørene som er involvert i sektoren, fra bonde, rådgiver, alle i verdikjeder, forvaltning, forskning og utdanning. Og her kan det være noe å lære av hverandre. Dette gjøres på ulike måter i de ulike land, og vil bli fulgt opp videre i prosjektet.