Å være rådgiver i jordbruket er krevende. Det trengs både fagkunnskap og kompetanse om behandling av folk.

Prosjektgruppa hadde samling 10. mai 2016 hvor vi brukte mye tid på å reflektere over det forskerne så langt har erfart gjennom intervjuer av bønder og rådgivere, samt observasjoner av møter mellom nettopp disse. Forskerne er midt i dette feltarbeidet slik at det vil ennå gå noen måneder før mer klare konklusjoner kan trekkes.

Prosjektgruppemøte 10.05.2016 Anders Mørch presenterer fra studier av fjernrådgiving i TINE.

Jan Arvid Haugan, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, ga prosjektgruppa et innblikk i hvordan det jobbes med teori, metoder og forskning innen rådgivingsvitenskap. Selv om de ved NTNU ikke jobber spesifikt med jordbruk, er det likevel en god del felles. Relasjonskompetanse er noe som har store likhetstrekk på tvers av fag, og er en basiskompetanse for å drive rådgiving.

Haugan refererte til et klassisk sitat fra Søren Kierkegaard, og det videreformidles her fordi det også har relevans for rådgiving i jordbruket.

«At man når det i sandhed skal lykkes en
at føre et menneske hen til et bestemt sted,
først og fremmest må passe på at finde ham der,
hvor han er og begynde der.
Dette er hemmeligheden i all hjælpekunst.

Enhver, der ikke kan det,
han er selv en inbildning, når han mener
at kunne hjælpe en anden.
For i sandhed at kunne hjælpe en anden
må jeg forstå mere end ham –
men dog vel først og fremmest forstå det
han forstår.
Når jeg ikke gør det, så hjælper min mereforståelse
ham slet ikke.»
Søren Kierkegaard (1813-1855), fra «En likefrem meddelelse», 1859, s. 96-97.

Prosjektsamlinga var lagt til gårdshotellet Ersgard i Stjørdal.

Kjellrun Sakshaug 10.05.2016

Kjellrun Sakshaug serverte pilegrimssuppe og fortalte fra gårdshistorien.

Møtedeltakere 1 Møtedeltakere 2

Rundt møtebordet. Lyttende her, men det kom gode refleksjoner med engasjement underveis.

EPS