Rådgiving og jordbrukspolitikk i Sveits

Rådgiving og jordbrukspolitikk i Sveits

Sveitsisk jordbruksrådgiving møter mange av de samme utfordringene som rådgivere i Norge gjør. Dette er et av inntrykkene som sitter igjen etter en studietur til Sveits. Rådgiverne blir stilt overfor komplekse spørsmål hos bøndene. Det er ulike typer bønder og ikke...
Tilpasset rådgiving satt i system

Tilpasset rådgiving satt i system

Ulike typer bønder nås best med tilpasset rådgiving. Rådgiverorganisasjoner setter denne tilpassingen i system og lager ordninger. I en nylig publisert artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet The Journal of Agricultural Education and Extension blir det vist at det...
Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder

Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk. Jordbruket er en næring hvor kompetanse er viktig for blant annet å oppnå gode økonomiske resultater. Faglig...
Nabobønder er viktigste kunnskapskilde

Nabobønder er viktigste kunnskapskilde

Uformelle kanaler for kunnskapsutveksling er viktigere for bøndene enn de formelle, viser en ny undersøkelse. Å tilegne seg kunnskap om de mange elementene ved gårdsdrift er en viktig del av bondens arbeid. Slik kunnskap kan komme i ulike former og gjennom...
Kunnskap er innvevd i daglig arbeid

Kunnskap er innvevd i daglig arbeid

– Kunnskap er innvevd i produksjonen, i daglige husholdsaktiviteter, i bondens nettverk og i jordbrukets kunnskapssystem, sier seniorforsker Jostein Vik. Kunnskap er ikke noe man kun kan lese seg til. Når kunnskapen er slik innvevd blir det også stor variasjon...
Lærende organisasjon

Lærende organisasjon

– Organisasjoner må aktivt bygge en kapasitet for at de skal oppnå vedvarende læring, sa Roger Klev fra Praxes AS i et foredrag nylig for prosjektgruppa i Kompetent bonde. En viktig del av prosjektarbeidet er å bidra til at prosjektpartnerne også skal øke...
Forskning utilgjengelig for praktikere

Forskning utilgjengelig for praktikere

Mange potensielle brukere av forskning opplever at kunnskapen er vanskelig tilgjengelig. Standardiserte prosjektomtaler, bedre informasjonskompetanse og opprettelse av et digitalt populærvitenskapelig arkiv foreslås som forbedringer i en ny rapport fra Trøndelag...
Veilederen mellom barken og veden

Veilederen mellom barken og veden

Rådgiveren har utfordringer når hun eller han på den ene siden skal være en støtte for bonden og på den andre siden også må sikre sin egen inntekt fra markedet. Dette ble illustrert da prosjektet Kompetent bonde nylig arrangerte et seminar i Wageningen i forbindelse...