Nabobønder er viktigste kunnskapskilde

Nabobønder er viktigste kunnskapskilde

Uformelle kanaler for kunnskapsutveksling er viktigere for bøndene enn de formelle, viser en ny undersøkelse. Å tilegne seg kunnskap om de mange elementene ved gårdsdrift er en viktig del av bondens arbeid. Slik kunnskap kan komme i ulike former og gjennom...
Kunnskap er innvevd i daglig arbeid

Kunnskap er innvevd i daglig arbeid

– Kunnskap er innvevd i produksjonen, i daglige husholdsaktiviteter, i bondens nettverk og i jordbrukets kunnskapssystem, sier seniorforsker Jostein Vik. Kunnskap er ikke noe man kun kan lese seg til. Når kunnskapen er slik innvevd blir det også stor variasjon...
Lærende organisasjon

Lærende organisasjon

– Organisasjoner må aktivt bygge en kapasitet for at de skal oppnå vedvarende læring, sa Roger Klev fra Praxes AS i et foredrag nylig for prosjektgruppa i Kompetent bonde. En viktig del av prosjektarbeidet er å bidra til at prosjektpartnerne også skal øke...
Forskning utilgjengelig for praktikere

Forskning utilgjengelig for praktikere

Mange potensielle brukere av forskning opplever at kunnskapen er vanskelig tilgjengelig. Standardiserte prosjektomtaler, bedre informasjonskompetanse og opprettelse av et digitalt populærvitenskapelig arkiv foreslås som forbedringer i en ny rapport fra Trøndelag...
Veilederen mellom barken og veden

Veilederen mellom barken og veden

Rådgiveren har utfordringer når hun eller han på den ene siden skal være en støtte for bonden og på den andre siden også må sikre sin egen inntekt fra markedet. Dette ble illustrert da prosjektet Kompetent bonde nylig arrangerte et seminar i Wageningen i forbindelse...
Glimt fra studietur til Nederland

Glimt fra studietur til Nederland

Prosjektgruppa i Kompetent var i siste uke av september på reise i Nederland. Prosjektmøter ble kombinert med besøk på både gårdsbruk og innovasjonssenter for melkeproduksjon. Dairy Campus er en forsøksgård for melkeproduksjon tilrettelagt for forskning, arbeid med...
Store muligheter med IKT i jordbruket

Store muligheter med IKT i jordbruket

Det ligger store muligheter for å ta bruk IKT til nye oppgaver i jordbruket, og Norge ligger godt an til å være i fremste rekke her. Dette var noe av det som kom fram da prosjektet Kompetent bonde arrangerte sitt andre forum for rådgiving i jordbruket. Krijn Poppe var...
Ulike bønder trenger ulik rådgiving

Ulike bønder trenger ulik rådgiving

Variasjon i ambisjoner og driftsmåter hos bønder skaper ulik etterspørsel etter rådgiving. Dette er en av konklusjonene i en studie utført av forskere fra Bygdeforskning, Wageningen i Nederland og NIBIO. Variasjoner hos bønder skaper utfordringer for både rådgivere og...
Erfaringer med mentorer i landbruket

Erfaringer med mentorer i landbruket

– Et av hovedfunnene våre er at stort fokus på produksjon og produksjonsforbedringer kan overskygge den personlige utviklingen og opptreningen av evnen til egen problemløsing som kjennetegner et mentorprogram, sier Margrete Haugum fra Trøndelag Forskning og...
Masteroppgave: Fjernrådgivning

Masteroppgave: Fjernrådgivning

For at samarbeidsverktøy skal bli en større del av fjernrådgivningen i TINE bør det satses mer på området opplæring i teknologibruk, slik at både rådgiver og bonde får god kjennskap til funksjonene til samarbeidsverktøyet. Da kan kommunikasjonen flyte lettere og faren...