Hva er utfordringene for rådgiveren?

Å være rådgiver i jordbruket er krevende. Det trengs både fagkunnskap og kompetanse om behandling av folk. Prosjektgruppa hadde samling 10. mai 2016 ...... Les mer