Lærende organisasjon

– Organisasjoner må aktivt bygge en kapasitet for at de skal oppnå vedvarende læring, sa Roger Klev fra Praxes AS i et foredrag ...... Les mer

Forskning utilgjengelig for praktikere

Mange potensielle brukere av forskning opplever at kunnskapen er vanskelig tilgjengelig. Standardiserte prosjektomtaler, bedre informasjonskompetanse og opprettelse av et digitalt populærvitenskapelig arkiv foreslås ...... Les mer

Veilederen mellom barken og veden

Rådgiveren har utfordringer når hun eller han på den ene siden skal være en støtte for bonden og på den andre siden også må sikre sin ...... Les mer

Glimt fra studietur til Nederland

Prosjektgruppa i Kompetent var i siste uke av september på reise i Nederland. Prosjektmøter ble kombinert med besøk på både gårdsbruk og innovasjonssenter for ...... Les mer

Ulike bønder trenger ulik rådgiving

Variasjon i ambisjoner og driftsmåter hos bønder skaper ulik etterspørsel etter rådgiving. Dette er en av konklusjonene i en studie utført av forskere ...... Les mer

Erfaringer med mentorer i landbruket

– Et av hovedfunnene våre er at stort fokus på produksjon og produksjonsforbedringer kan overskygge den personlige utviklingen og opptreningen av evnen til ...... Les mer

Masteroppgave: Fjernrådgivning

For at samarbeidsverktøy skal bli en større del av fjernrådgivningen i TINE bør det satses mer på området opplæring i teknologibruk, slik at både rådgiver ...... Les mer

Mye å gå på for å styrke kompetansen

Andelen bønder med landbruksutdanning øker, men bøndene er i varierende grad fornøyd med rådgivingen de betaler direkte for. Dette viser tall fra Trendundersøkelsen ...... Les mer

Masteroppgave: Innovasjon på gårdsnivå

Nye idéer og innovasjon på gårdsnivået springer gjerne ut fra en tett kontakt i bøndenes sosiale nettverk, hvor også rådgivere har en viktig rolle. Dette viser ...... Les mer