Masteroppgave: Innovasjon på gårdsnivå

Nye idéer og innovasjon på gårdsnivået springer gjerne ut fra en tett kontakt i bøndenes sosiale nettverk, hvor også rådgivere har en viktig rolle. Dette viser ...... Les mer