Kontaktskjema på Kompetent bonde

9 + 8 =

Kontaktinfo

Egil Petter Stræte

Prosjektleder

RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning (tidl. Norsk senter for bygdeforskning)

post@ruralis.no

Tlf. 73 82 01 60

Postadresse:

Universitetssenteret Dragvoll

N-7491 Trondheim

Org. Nr 982890535 MVA

 

Besøksadresse:

Idrettssenteret Dragvoll

Loholt Alle 81

N-7049 Trondheim