Partnere

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøen:

  • Norsk senter for bygdeforskning (søker og prosjektansvarlig)
  • NILF
  • Universitetet i Oslo
  • NTNU
  • Trøndelag Forskning og Utvikling

Prosjektet vil også dra nytte av anerkjente forskere fra Nederland og Sveits. Næringsutøvere er sterkt representert i prosjektet både gjennom medfinansiering og ikke minst gjennom betydelig arbeidsinnsats i pilotprosjektene.

Næringspartnere er:

  • TINE
  • Nortura
  • Norsk landbruksrådgiving
  • Felleskjøpet Agri
  • Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket

I tillegg har fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sagt seg villige til å bidra med finansiering.