Om prosjektet

Foto: Colourbox

Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker (KOMPETENT BONDE)

Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser, trygg norsk mat med høy kvalitet og konkurransekraft i hele verdikjeden er prioriterte forskningstema hos både næring og politiske myndigheter. For å oppnå dette kreves et velfungerende kunnskaps- og innovasjonssystem.

Hovedmålet for prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse.

En prosjekthjemmeside av RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning

Nyheter

Rådgiving og jordbrukspolitikk i Sveits

Rådgiving og jordbrukspolitikk i Sveits

Sveitsisk jordbruksrådgiving møter mange av de samme utfordringene som rådgivere i Norge gjør. Dette er et av inntrykkene som sitter igjen etter en studietur til Sveits. Rådgiverne blir stilt overfor komplekse spørsmål hos bøndene. Det er ulike typer bønder og ikke...

les mer
Tilpasset rådgiving satt i system

Tilpasset rådgiving satt i system

Ulike typer bønder nås best med tilpasset rådgiving. Rådgiverorganisasjoner setter denne tilpassingen i system og lager ordninger. I en nylig publisert artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet The Journal of Agricultural Education and Extension blir det vist at det...

les mer
Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder

Behov for bedre faglig oppdatering hos bønder

Det er et stort potensial hos bøndene for å bli bedre faglig oppdatert. Det viser tall fra den nasjonale spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk. Jordbruket er en næring hvor kompetanse er viktig for blant annet å oppnå gode økonomiske resultater. Faglig...

les mer

Prosjektgruppen

Prosjektgruppa Kompetent bonde

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøene RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning (tidl. Norsk senter for bygdeforskning, søker og prosjektansvarlig), NIBIO (tidl. NILF), Universitetet i Oslo, NTNU og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Prosjektet vil også dra nytte av anerkjente forskere fra Nederland og Sveits. Næringsutøvere er sterkt representert i prosjektet både gjennom medfinansiering og ikke minst gjennom betydelig arbeidsinnsats i pilotprosjektene. Næringspartnere er: TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri og Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket. I tillegg har fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sagt seg villige til å bidra med finansiering.

Kunnskap

Framskaffe kunnskap om:

a) Status for forskning om jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem.
b) Bondens samhandling med sine veiledere.
c) Bondens muligheter til å forbedre integrasjonen av forskningsbasert kunnskap med egen erfaringsbasert ekspertise.
d) Bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen i et kunnskaps- og innovasjonssystem.
e) Erfaringer med veiledningstjeneste i jordbruket i Nederland og Sveits.

Kompetanse

Styrke bondens kompetanse ved å utvikle, teste og implementere nye samarbeidsmodeller mellom bønder og veiledningstjeneste. Gjennom et samarbeid med fem store næringsaktører vil prosjektet gi både konkrete resultater og praktisk kunnskap om hvordan man kan få det til.

Utvikle

Utvikle forslag til strategi og tiltak som kan styrke bønders kompetanse gjennom å omsette forskningsbasert kunnskap til praksis.

Finansiert av

Prosjekteier

 

Forskningspartnere

Næringsaktører og medfinansiører

Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Møre- og Romsdal

Utenlandske partnere

State Coat of arms of Norway
State Coat of arms of Norway

Kontakt KOMPETENT BONDE

8 + 6 =