Om prosjektet

Foto: Colourbox

Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker (KOMPETENT BONDE)

Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser, trygg norsk mat med høy kvalitet og konkurransekraft i hele verdikjeden er prioriterte forskningstema hos både næring og politiske myndigheter. For å oppnå dette kreves et velfungerende kunnskaps- og innovasjonssystem.

Hovedmålet for prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse.

En prosjekthjemmeside av Norsk senter for bygdeforskning Bygdeforskning logo liggende med farge

Nyheter

Veilederen mellom barken og veden

Veilederen mellom barken og veden

Rådgiveren har utfordringer når hun eller han på den ene siden skal være en støtte for bonden og på den andre siden også må sikre sin egen inntekt fra markedet. Dette ble illustrert da prosjektet Kompetent bonde nylig arrangerte et seminar i Wageningen i forbindelse...

les mer
Glimt fra studietur til Nederland

Glimt fra studietur til Nederland

Prosjektgruppa i Kompetent var i siste uke av september på reise i Nederland. Prosjektmøter ble kombinert med besøk på både gårdsbruk og innovasjonssenter for melkeproduksjon. Dairy Campus er en forsøksgård for melkeproduksjon tilrettelagt for forskning, arbeid med...

les mer
Store muligheter med IKT i jordbruket

Store muligheter med IKT i jordbruket

Det ligger store muligheter for å ta bruk IKT til nye oppgaver i jordbruket, og Norge ligger godt an til å være i fremste rekke her. Dette var noe av det som kom fram da prosjektet Kompetent bonde arrangerte sitt andre forum for rådgiving i jordbruket. Krijn Poppe var...

les mer
Ulike bønder trenger ulik rådgiving

Ulike bønder trenger ulik rådgiving

Variasjon i ambisjoner og driftsmåter hos bønder skaper ulik etterspørsel etter rådgiving. Dette er en av konklusjonene i en studie utført av forskere fra Bygdeforskning, Wageningen i Nederland og NIBIO. Variasjoner hos bønder skaper utfordringer for både rådgivere og...

les mer
Erfaringer med mentorer i landbruket

Erfaringer med mentorer i landbruket

– Et av hovedfunnene våre er at stort fokus på produksjon og produksjonsforbedringer kan overskygge den personlige utviklingen og opptreningen av evnen til egen problemløsing som kjennetegner et mentorprogram, sier Margrete Haugum fra Trøndelag Forskning og...

les mer

Prosjektgruppen

Prosjektgruppa Kompetent bonde

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøene Norsk senter for bygdeforskning (søker og prosjektansvarlig), NILF, Universitetet i Oslo, NTNU og Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektet vil også dra nytte av anerkjente forskere fra Nederland og Sveits. Næringsutøvere er sterkt representert i prosjektet både gjennom medfinansiering og ikke minst gjennom betydelig arbeidsinnsats i pilotprosjektene. Næringspartnere er: TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri og Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket. I tillegg har fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sagt seg villige til å bidra med finansiering.

Kunnskap

Framskaffe kunnskap om:

a) Status for forskning om jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem.
b) Bondens samhandling med sine veiledere.
c) Bondens muligheter til å forbedre integrasjonen av forskningsbasert kunnskap med egen erfaringsbasert ekspertise.
d) Bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen i et kunnskaps- og innovasjonssystem.
e) Erfaringer med veiledningstjeneste i jordbruket i Nederland og Sveits.

Kompetanse

Styrke bondens kompetanse ved å utvikle, teste og implementere nye samarbeidsmodeller mellom bønder og veiledningstjeneste. Gjennom et samarbeid med fem store næringsaktører vil prosjektet gi både konkrete resultater og praktisk kunnskap om hvordan man kan få det til.

Utvikle

Utvikle forslag til strategi og tiltak som kan styrke bønders kompetanse gjennom å omsette forskningsbasert kunnskap til praksis.

Finansiert av

Prosjekteier

 

Forskningspartnere

Næringsaktører og medfinansiører

Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Møre- og Romsdal

Utenlandske partnere

State Coat of arms of Norway
State Coat of arms of Norway

Kontakt KOMPETENT BONDE

8 + 15 =